Lắp đặt và điều khiển hệ thống màn hình Led khá là phức tạp. Trong quá trình lắp đặt, chúng tôi phải đảm bảo đứng kích thước kiểu dáng, các mấu nối phải đầy đủ. Có như vậy, màn hình Led mới phát huy đầy đủ công năng sử dụng.

    Bên cạnh đó, tôi sẽ luôn giám sát, theo dõi và điều khiển màn hình Led trong suốt quá trình vân hành nhằm đảm bảo không có bất cứ sự cố nào xảy ra trong sự kiện của bạn.