Công việc của tôi chính là kế hoạch chi tiết cho từng dự án, điều phối thiết bị sao cho hoàn thành đúng thời hạn, làm hài lòng mọi khách hàng.